Menu

Człowiek cyfrowy

Specjalność realizowana od roku ak. 2014/2015

CZŁOWIEK CYFROWY zagospodarowuje świat internetu – wytwarza zasoby wiedzy, informacji, komentarzy.
Prowadzi działalność w świecie mediów społecznościowych – tworzy teksty i kampanie reklamowe, zarządza stronami www, redaguje serwisy internetowe, prowadzi blogi.
Przetwarza tradycyjne zasoby do postaci zasobów sieciowych (digitalizacja) – tworzy otwarte bazy danych, repozytoria, biblioteki i archiwa cyfrowe.
Bada zasoby wiedzy i informacji, opracowuje wyniki.
Wizualizuje wiedzę i informacje.
Projektuje i redaguje wydawnictwa.
1.Poznasz:
- różnorodne zasoby informacji, sposoby jej gromadzenia, analizowania i przetwarzania;
- dziennikarskie i społecznościowe zasoby internetu;
- rodzaje mediów społecznościowych, sposoby i cele ich funkcjonowania;
- wybrane technologie i narzędzia cyfrowe;
- rynki usług informacyjnych i cyfrowych;
- wybrane formy (e-)pisarstwa i (e-)dziennikarstwa (pisarstwo artystyczne, publicystyka, blogi, dziennikarstwo internetowe, copywriting);
- elementy warsztatu edytorskiego, redaktorskiego, pisarskiego, dziennikarskiego (projektowanie, wizualizacja, redakcja wydawnictw, korekta, skład komputerowy tekstu).

2. Wykształcisz:
- umiejętności  monitorowania zasobów internetowych, zwłaszcza informacyjnych, dziennikarskich i społecznościowych, a także analizy tych zasobów (research);
- umiejętności  prowadzenia działań marketingowych w internecie, tworzenia serwisów informacyjnych, dziennikarskich i społecznościowych (i zarządzania nimi);  
- umiejętności tworzenia różnorodnych zasobów cyfrowych, w tym profesjonalnych repozytoriów, baz danych, bibliotek i archiwów cyfrowych;
- umiejętności pisarskie, stosownie do zainteresowań i potrzeb (literackich, publicystycznych, popularno-naukowych, marketingowych etc.);
- umiejętności w zakresie prac edytorskich i redaktorskich (projektowanie wydawnictw, wizualizacja informacji, redagowanie tekstów, korekta, skład komputerowy, adiustacja);

3. Miejsca pracy:
- studia reklamowe, agencje interaktywne, redakcje portali internetowych;
- wydawnictwa, redakcje czasopism, biblioteki, archiwa, centra informacji, ośrodki analityczne;
- firmy, urzędy, instytucje zainteresowane cyfryzacją swoich dokumentów, wizualizacją zasobów, identyfikacją produktów etc.;
- własna działalność pisarska, dziennikarska, marketingowa lub wydawnicza (np. w internecie).
Charakter wykonywanej pracy: specjalista ds. social media (marketing społecznościowy), copywriter, pisarz, publicysta, dziennikarz internetowy, bloger, infobroker (researcher), specjalista ds. identyfikacji wizualnej, infografik, specjalista ds. digitalizacji (cyfryzacji), edytor i redaktor wydawnictw elektronicznych, komputerowy składacz tekstu.
 
Czytaj więcej...

Badanie i projektowanie gier (GAMEDEC)

Przecieramy szlaki. Wyznaczamy trendy. Redefiniujemy kształcenie humanistyczne.
Nie studiuj humanistyki, mówili. 
Zero umiejętności i doświadczenia, mówili. 
Gwarantowane bezrobocie, mówili.
 My pokazujemy, że mówili bzdury.
Trzy lata studiów na Gamedec.UKW to:
●    20 miesięcy zespołowej pracy projektowej
●    20 miesięcy współpracy z branżą
●    portfolio 15+ projektów gier cyfrowych i analogowych
●    pakiet umiejętności cyfrowych
●    pakiet umiejętności organizacyjnych
●    specjalistyczna wiedza groznawcza (game studies)
●    szeroki kontekst humanistyczno-społeczny
Czytaj więcej: Wywiad o Gamedecu w CDP.pl .
Charakterystyka specjalności
1. Poznasz i wykształcisz:
Szkolimy pakiet umiejętności pod kątem przyszłej kariery, stawiając na elastyczność i maksymalną zatrudnialność. Studenci uczą się tworzyć gry na wielu platformach – planszowe i karciane; LARP i narracyjne RPG; gry miejskie i ARG; literaturę interaktywną i gry wideo. Łącznie 450 h praktycznej pracy projektowej i 270 h teorii game studies. Plus zaplecze w humanistyce cyfrowej. Dużo czytamy po angielsku i współpracujemy z zagranicą – bądźcie na to gotowi językowo!

Jak studenci humanistyki robią gry wideo? Nie uczymy programistów – budujemy gry i poziomy do gier w programach middleware (gamebuilderach). Zaczynamy od SCRATCH-a. Na drugim roku przechodzimy na profesjonalne silniki typu UDK, Unity czy CryEngine, oddając szkolenie w ręce branżowych praktyków – level designerów z Vivid Games.
2. Miejsca pracy
- w branży gier:
●    projektowanie gier wideo (jako młodszy level designer)
●    projektowanie gier stolikowych
●    organizacja gier miejskich i larpów
●    dziennikarstwo growe, analityka gier
●    produkcja, sprzedaż, marketing gier
Idziemy dalej niż samo tworzenie gier. Studenci uczą się projektować usługi i eventy bazujące na grach, tak komercyjne jak i non-profit. Tworzyć gry poważne (stosowane) o celach innych niż tylko rozrywka, zwłaszcza gry edukacyjne. Stosować umiejętności game-designerskie poza branżą gier: w gamifikacji edukacji i zarządzania.
- inne perspektywy zatrudnienia:
●    komercyjne usługi “growe” (turystyka, obozy młodzieżowe, eventy korporacyjne)
●    niekomercyjne działania “growe” finansowane przez granty i/lub instytucje (muzea, biblioteki, ośrodki kultury, urzędy miejskie, organizacje religijne i pozarządowe)
●    innowacje dydaktyczne (game-based learning)
●    gamifikacja edukacji, szkoleń lub zarządzania
●    szkolenie z projektowania gier i umiejętności cyfrowych
4. Przedmioty kształcenia specjalnościowego (łącznie 720 godz.)
Level (semestr) 1

> Intro do badania i projektowania gier
> Literatura interaktywna

Level 2

> Projektowanie gier planszowych
> Projektowanie gier role-playing (w tym: RPG-lab i LARP-lab)
> Prawo i ekonomia rynku gier
> Projekt (mnóstwo zespołowej pracy projektowej)

Level 3

> Projektowanie gier wideo I
> Gamifikacja w edukacji i zarządzaniu
> Teoria gier dla projektantów
> Projekt
> Współpraca (mnóstwo współpracy z branżowymi partnerami)

Level 4

> ARG i gry miejskie
> Projektowanie gier wideo II
> Game Studies I
> Projekt
> Współpraca

Level 5

> Projektowanie gier edukacyjnych
> Gry w adaptacjach i transmediach
> Historia gier cyfrowych
> Game Studies II
> Projekt dyplomowy
>>> licencję gamedeka otrzymasz nie za samo napisanie pracy lecz za praktyczny, wdrożony projekt growy, przy którym spędzisz kilka miesięcy wspomagany przez projectmastera

Level 6

> Projekt dyplomowy
> Praktyki zawodowe (3 m-ce)
>>> na Level 6 nie ma już szkoleń w kwaterze głównej > są tylko praktyki w zewnętrznej firmie + realizacja projektu i pracy dyplomowej w e-kontakcie z projectmasterem (promotorem)

5. Facebook - GAMEDEC - KLIKNIJ.

Czytaj więcej...

Dziennikarstwo internetowe i social media

Specjalność realizowana w cyklu studiów 2013-2016

Słyszymy co rusz o zamykanych tytułach czasopism papierowych (ostatnio uczynił to nawet amerykański „Newsweek”). Coraz więcej wydawców, z wszystkich możliwych branż, wprowadza też na rynek prasy obok gazet tradycyjnych ich wersje elektroniczne (a niektóre z nowotworzonych tytułów powstają wyłącznie w takiej wersji). Imponująco wygląda przy tym wzrost zamówień na e-czasopisma.
Nie ma wątpliwości – branża prasy elektronicznej i rozmaitych serwisów elektronicznych (informacyjnych, publicystycznych, branżowych) będzie się już tylko rozwijać! Zob. działający zaledwie od roku portal Na temat.pl Zob. też ciekawy serwis poświęcony prenumeratom e-prasy -TUTAJ.
Nie inaczej w obszarze social media. Dowiadujemy się, że w minionym 2012 roku najwięcej w branży internetowej działo się właśnie w świecie mediów społecznościowych. I tu także wszyscy spodziewają się samych wzrostów - więcej TUTAJ!
Jeśli zechcesz lepiej poznać internet, a zwłaszcza świat jego mediów społecznościowych i dziennikarstwa – otworzą się przed Tobą możliwości w jednych z najlepiej rozwijających się branż!
Charakterystyka specjalności:
1.Poznasz:
- dziennikarskie i społecznościowe zasoby internetu;
- formy i gatunki dziennikarstwa internetowego;
- warsztat dziennikarza (internetowego) i marketera społecznościowego;
- rodzaje mediów społecznościowych;
- sposoby i cele funkcjonowania mediów społecznościowych;
- składniki programu Adobe InDesign (i wybranych aplikacji internetowych).
2. Wykształcisz:
- umiejętności  tworzenia i prowadzenia serwisów dziennikarskich i społecznościowych;
- umiejętności  tworzenia różnorodnych tekstów, plików i innych zawartości (gatunki dziennikarskie, teksty marketingowe, posty, twetty, infografiki, wideoblogi etc.);
- umiejętności  monitorowania zasobów internetowych, zwłaszcza dziennikarskich i społecznościowych;
- umiejętności  analizy tych zasobów (research);
- umiejętności  prowadzenia działań marketingowych w internecie.
3. Miejsca pracy
Redakcje czasopism, redakcje portali internetowych, agencje interaktywne, studia reklamowe, własna działalność dziennikarska i społecznościowa (w internecie).
Charakter wykonywanej pracy: dziennikarz, dziennikarz internetowy, e-redaktor, bloger, infografik, specjalista ds. social media (marketer społecznościowy), copywriter, researcher.
4. Przedmioty kształcenia specjalnościowego (łącznie 720 godz.)
Moduł dziennikarsko-społecznościowy (1):
    Społeczności internetowe
    Warsztat dziennikarza internetowego
    Media internetowe / Wideo w mediach społecznościowych
    Internetowe gatunki dziennikarskie / copywriting / sztuka pisania mikroblogów
    Komunikowanie w Internecie / komunikacja w social media
    Monitoring i analiza portali dziennikarskich
Moduł dziennikarsko-społecznościowy (2):
    Serwisy społecznościowe
    Netykieta / prawo w internecie
    Adobe InDesign , Aplikacje społecznościowe
    Zarządzanie i marketing w social media
    Research
    Monitoring i analiza w social media
5. Przedmioty kształcenia podstawowego i ogólnego - KLIKNIJ
Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS

TEN SERWIS WYKORZYSTUJE COOKIES Wiecej informacji znajduje sie w Polityce prywatnosci / Cookies.

Akceptuje pliki Cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information