Menu

Przedmioty kształcenia podstawowego i ogólnego

Przedmioty kształcenia podstawowego i ogólnego:
Historia myśli i idei
- Wybrane zagadnienia myśli filozoficznej
- Idee współczesnej humnistyki
Kultury i cywilizacje
- Nowoczesność - ponowoczesność
- Kultura popularna a internet / Kultura 2.0
Komunikowanie i media
- Wprowadzenie do komunikowania społecznego / Komunikowanie publiczne
- Komunikowanie globalne
- Wprowadzenie do dziennikarstwa
- Wprowadzenie do nowych mediów / Konwergencja mediów
Język i poznanie
- Język w "płynnej nowoczesności"
- Język nowych mediów
- Poprawna polszczyzna - pracownia
Wiedza i informacja
- Społeczeństwo wiedzy i informacji
- Otwarte zasoby wiedzy - bazy danych
Nauka i edukacja
- Socjologia internetu / Psychologia internetu
- Edukacja a kapitał ludzki
Literatura i korespondencje sztuk
- Wprowadzenie do nauk o literaturze / Wstęp do semiotyki
- Czytelnia / Pracownia opinii i krytyki / Współczesne życie kulturalne
Tradycje i metodologie
- Przełom antypozytywistyczny w nauce - i dalej
- Metodologia badań społecznych (w cyberprzestrzeni)
Komputer(ologia) i internet(ologia)
- Wprowadzenie do VR (virtual reality) / Era Web 2.0
- "Hermeneutyka informatyczna" - Wprowadzenie do aplikacji internetowych, Wprowadzenie do IT
- Gry i symulacje złożonych systemów / Wprowadzenie do badania i projektowania gier
Prawo i etyka
- Wybrane zagadnienia prawa autorskiego / Ochrona własności intelektualnej
Język obcy
Technologia informacyjna (informatyka)
Seminarium dyplomowe*
Treści poszerzające wiedzę ogólną
Historia i polityka
- Dziedzictwo historyczne jako kapitał kuturowy)
- Historia Polski i tradycje polityczne po 1918 r.

Lista przedmiotów specjalizacyjnych dostępna jest TUTAJ.

Czytaj więcej...

Zasady rekrutacji

Dla zainteresowanych zasadami rekrutacji mamy dobre wiadomości:
- nie ma żadnych dodatkowych warunków przyjęcia – poza zdaną maturą;
- nie określamy żadnych przedmiotów, które należy obowiązkowo bądź dodatkowo zdawać;
- o przyjęciu na I rok studiów zdecyduje średnia ocen (punktów);
- w każdym przypadku, przy obliczaniu średniej, uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy to zarówno zdawanego poziomu, jak i dodatkowych przedmiotów). Zapisy i przyjęcia, tak na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, dotyczą kierunku studiów – humanistyki drugiej generacji. Wyboru specjalności dokonuje się w trakcie I semestru studiów. Szczegółowe zapisy zasad rekrutacji, a zwłaszcza sposoby obliczania średniej ocen (punktów) – POBIERZ ZAŁĄCZNIK!

ZŁÓŻ PODANIE

(studia stacjonarne | dzienne oraz niestacjonarne | zaoczne)
 
Czytaj więcej...

Humanistyka 2.0 w pigułce

Humanistyka drugiej generacji – to humanistyka, która do obrazowania i wyrażania twórczej i społecznej działalności człowieka używa nowych mediów, głównie internetu, zaś do samego wytwarzania, gromadzenia czy rozpowszechniania swoich zasobów – nowych narzędzi i technologii (programów komputerowych, aplikacji internetowych). W ten sposób od lat zmienia się postać wielu tradycyjnych wytworów o charakterze humanistycznym i społecznym (list →e-mail; książka → e-book, audiobook; biblioteka → biblioteka cyfrowa; encyklopedia →Wikipedia; czasopisma → e-czasopisma; dzienniki, pamiętniki, kroniki, albumy →blogi, fotoblogi; gry →gry komputerowe etc.), powstają też nowe zjawiska i ich zasoby (nowe odmiany „tekstu”, gatunki pograniczne, nowe formy dyskusyjne, obszary i modele komunikacji, nowe „bazy danych” – hiperteksty, infografiki, wideoblogi, fora dyskusyjne, komunikatory, serwisy i społeczności internetowe, repozytoria etc.), głównie jednak zmienia się funkcjonalność poszczególnych wytworów i sposoby ich użytkowania (szybki i powszechny dostęp, możliwości wymiany i współtworzenia).
Powstawaniu i wykorzystywaniu tych zasobów towarzyszy ogólna sieciowa filozofia, rozpowszechniana pod nazwą Web 2.0, której istota sprowadza się do współtworzenia jak największych otwartych zasobów (zarówno samej wiedzy, jak i wszelkich innych wytworów), a więc też do nieograniczonej ich wymiany i możliwości korzystania z nich. W myśl tej filozofii każdy użytkownik Sieci może więc nie tylko sięgać do owych zasobów (Web 1.0), ale przede wszystkim tworzyć je i nimi zarządzać. A zatem też w oparciu o nie prowadzić osobną działalność i wpływać na los, przebieg czy kształt poszczególnych zjawisk i wytworów.
Tak rozumiana humanistyka 2.0, jako zasoby sieciowe o treści i charakterze humanistycznym i społecznym, stwarza coraz większe możliwości nie tylko dla szeroko pojętej komunikacji, rozrywki czy biznesu w Sieci (zob. social media, e-dziennikarstwo, gry, e-commerce), ale też dla szkolnej edukacji czy wreszcie – nauki (e-learning, otwarte zasoby edukacyjne, repozytoria).

WARTO SPRAWDZIĆ

 
Jeżeli chcesz wiedzieć, w jakim kierunku zmierzamy i do jakiego (współ)tworzenia Cię zapraszamy – zobacz przykładowe serwisy.
Serwis Słowa i rzeczy.pl gromadzi adresy stron internetowych, związane z dyscyplinami humanistycznymi, ale też zachęca do współtworzenia takiej „bazy”.
Inne:
Kultura 2.0 [kliknij]
Biblioteka 2.0 [kliknij]
Szkoła 2.0 [kliknij]
Web 2.0 w edukacji [kliknij]
 
 
Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS

TEN SERWIS WYKORZYSTUJE COOKIES Wiecej informacji znajduje sie w Polityce prywatnosci / Cookies.

Akceptuje pliki Cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information